INSIG
Image default
Dienstverlening

Vertrouwenspersoon: Wat zijn de verantwoordelijkheden en grenzen?

Een vertrouwenspersoon heeft een verantwoordelijke rol bij het ondersteunen van werknemers, maar er zijn ook duidelijke grenzen aan deze functie. In dit blogartikel van Partners en Vertrouwen gaan we dieper in op de verantwoordelijkheden en grenzen van een vertrouwenspersoon, inclusief wanneer en hoe ze kunnen doorverwijzen naar andere professionele hulpverleners.

1. Inleiding

Als werknemer is het belangrijk om te weten dat er binnen een organisatie een vertrouwenspersoon beschikbaar is. Deze persoon speelt een cruciale rol bij het bieden van ondersteuning aan werknemers die te maken hebben met problemen op het werk. Een vertrouwenspersoon is echter gebonden aan bepaalde verantwoordelijkheden en grenzen. In dit artikel verkennen we deze aspecten die essentieel zijn voor het begrijpen van de rol van een vertrouwenspersoon.

2. De rol van een vertrouwenspersoon

Een vertrouwenspersoon fungeert als een aanspreekpunt voor werknemers die met diverse kwesties worden geconfronteerd. Dit kan variëren van pesten en discriminatie tot stress en ongewenst gedrag. De belangrijkste functie van een vertrouwenspersoon is het bieden van een veilige omgeving waar werknemers vrijuit kunnen praten over hun problemen zonder angst voor repercussies.

3. Verantwoordelijkheden van een vertrouwenspersoon

3.1 Luisteren naar werknemers

Een vertrouwenspersoon moet in staat zijn om effectief te luisteren naar de zorgen en problemen van werknemers. Dit betekent dat ze empathie tonen, non-verbale signalen oppikken en de nodige aandacht geven aan elke individuele situatie.

3.2 Vertrouwelijkheid waarborgen

Vertrouwelijkheid is een van de kernwaarden van een vertrouwenspersoon. Werknemers moeten erop kunnen vertrouwen dat de informatie die ze delen strikt vertrouwelijk blijft, tenzij er sprake is van een ernstige bedreiging voor henzelf of anderen.

3.3 Ondersteuning bieden

Een vertrouwenspersoon speelt ook een rol in het bieden van ondersteuning aan werknemers. Dit kan variëren van het verstrekken van informatie over beschikbare hulpbronnen tot het begeleiden van werknemers bij het nemen van stappen om hun problemen aan te pakken.

4. Grenzen van een vertrouwenspersoon

Hoewel een vertrouwenspersoon een waardevolle hulpbron is, zijn er ook duidelijke grenzen aan wat ze kunnen bieden. Het is belangrijk om deze grenzen te begrijpen om realistische verwachtingen te hebben van de rol van een vertrouwenspersoon.

4.1 Geen therapie of counseling

Een vertrouwenspersoon is geen professionele therapeut of counselor. Ze kunnen ondersteuning bieden en naar werknemers luisteren, maar ze mogen geen therapeutische behandelingen of counselingdiensten aanbieden.

4.2 Juridische bevoegdheden

Een vertrouwenspersoon heeft geen juridische bevoegdheden. Ze kunnen werknemers informeren over hun rechten en beschikbare opties, maar ze kunnen geen juridisch advies geven of juridische stappen namens werknemers ondernemen.

4.3 Conflicten oplossen

Het is niet de verantwoordelijkheid van een vertrouwenspersoon om conflicten tussen werknemers op te lossen. Hun focus ligt op het bieden van ondersteuning aan individuele werknemers, niet op het bemiddelen bij conflicten.

5. Doorverwijzen naar andere hulpverleners

Er zijn situaties waarin een vertrouwenspersoon werknemers moet doorverwijzen naar andere professionele hulpverleners. Het is belangrijk dat een vertrouwenspersoon erkent wanneer de problemen van een werknemer buiten hun expertisegebied vallen en doorverwijzing noodzakelijk is.