INSIG
Bedrijven

Hulpverleners

Als je betrokken bent bij een aanrijding, zullen zij als één van de eerste aanwezig zijn bij de plaats delict: de hulpverleners. In Nederland zijn er ontzettend veel verschillende hulpverleners. Deze hulpverleners bestaan in ontzettend veel verschillen branches. Zo zijn er politieagenten en brandweermannen maar ook psychologen leiden of psychotherapeut leiden worden geschaard onder het kopje hulpverleners. Deze hulpverleners zijn mensen die een speciale opleiding hebben gevolgd om op een zo juist mogelijke manier hulp te verlenen aan de medemens. De ene hulpverlener  heeft een totaal ander takenpakket dan de ander. Zo verschillen de werkzaamheden van een psycholoog en een agent toch wel erg. De ene hulpverlener is de andere dus niet, echter hebben zij allemaal hetzelfde doel: het slachtoffer of de patiënt op een zo goed mogelijke manier zien te verschaffen van hulp. Tegenwoordig komt er steeds vaker in het nieuws dat hulpverleners worden gestoord bij het zorgen voor slachtoffers. Vooral ambulancepersoneel wordt nog wel eens belaagd bij het verzorgen van slachtoffers. Hoe je dit in je hoofd kunt halen, vragen veel mensen zich af. Vaak is er bij de belagers sprake van drank – of drugsgebruik wat er voor zorgt dat de persoon zich tot dingen aan zet die hij of zij normaal nooit in zijn of haar hoofd zal halen. Naast het ambulancepersoneel, hebben ook politieagenten het soms zwaar te verduren bij hun optreden. De politie is veruit de meest belaagde soort hulpverlener. Dit komt omdat de politie de taak heeft mensen in het gareel te houden, en hierbij gebruik mag maken van hulpmiddelen als boetes of fysiek geweld. Hier worden mensen nog wel eens agressief van, wat er voor zorgt dat er geweld tegen hulpverleners wordt gebruikt. In de toekomst zal hier ongetwijfeld harder tegen opgetreden worden, wat hopelijk de agressie tegen hulpverleners inperkt.

https://piekerpoli.nl/