INSIG
Verbouwen

Wie moet zorg dragen voor een RI&E?

In veel organisaties is het maken van een RI&E een ondergeschoven kindje. Iedereen kijkt naar elkaar maar er is toch écht iemand verantwoordelijk. Dit is namelijk de taak van een preventiemedewerker binnen jullie organisatie. Ook wanneer er geen preventiemedewerker is aangesteld, kan de ondernemer/eigenaar dit goed zelf doen. Vaak door gebruik te maken van digitale tools als een dynamische RI&E, kan deze klus gemakkelijker worden voltooid dan vaak wordt gedacht. Een preventiemedewerker of eigenaar houdt zich binnen een organisatie vaak bezig met de gezondheid en veiligheid op het werk. Wanneer er meer dan 25 medewerkers bij één organisatie werkzaam zijn, is een preventiemedewerker verplicht. Onder dit aantal medewerkers is de eigenaar vaak verantwoordelijk. Voor een preventiemedewerker is het opstellen en uitvoeren van een RI&E één van de wettelijke taken. In de basis is hij of zij hiervoor aangenomen. Soms kan het wel worden uitbesteed aan derden. Goede en slimme organisaties voeren altijd wel zelf de RI&E uit. Al dan niet met een beetje hulp van een RI&E systeem.

Zorg voor betrokkenheid onder medewerkers

Uiteraard kan een preventiemedewerker of een werkgever ook hulp vragen en inschakelen van andere medewerkers. Dit kan bijvoorbeeld zijn wanneer het bedrijf meerdere vestigingen heeft. De preventiemedewerker heeft natuurlijk geen (in)zicht op wat er zich op andere locaties afspeelt. Ook bij grote bedrijven weet een preventiemedewerker bijvoorbeeld niet altijd wat er zich in het magazijn of de productie zich afspeelt. Ook hier kan een preventiemedewerker hulp inschakelen van collega’s. Door ook andere medewerkers hierin te betrekken, zorg je voor een algehele betrokkenheid onder de medewerkers en is de RI&E niet een dingetje dat vanuit ‘het kantoor’ is opgedragen. Zoek gezamenlijk naar goede oplossingen. Door mee te helpen en mee te denken zal men zich ook eerder committeren. De meeste maatregelen zijn vaak van toepassing op de werkvloer.

Dit speelt er

Met een RI&E krijg je inzicht met wat er zich allemaal afspeelt en waar de risico’s zitten. Zorg voor een prioritering dat je aan de slag gaat met de meest voorkomende en de grootste risico’s. Door deze als eerste aan te pakken, bespaar je vaak het meeste. Zorg daarom dus voor een prioriteitenlijstje. Zo help je ook de preventiemedewerker om de juiste stappen te volgen.

https://www.raatwerk.nl/rie-instrument/