INSIG
Gezondheid

Alles wat je moet weten over de basisverzekering

Via de basisverzekering ben je verzekerd tegen de zorgkosten van bijvoorbeeld de huisarts of het ziekenhuis. De basisverzekering is verplicht voor iedereen van 18 jaar en ouder. Maar wat houdt deze verzekering nu precies in? En wat is het verschil tussen verplicht eigen risico en vrijwillig eigen risico. En wat is de eigen bijdrage?

Wat is de basisverzekering?
De basisverzekering verzekert je tegen zorgkosten die in het basispakket zitten. De overheid stelt dit pakket jaarlijks vast. Op de website van de Rijksoverheid kun je precies zien wat er in 2016 onder het basispakket valt.

Aanvullende verzekering
Sluit je een aanvullende verzekering af, dan krijg je zorgkosten vergoed die niet in het basispakket zitten of krijg je hogere vergoedingen dan bij het basispakket. Het is vaak slim om per jaar te bekijken of een aanvullende verzekering handig is.

Voorbeeld
In 2017 start jouw zoon met een orthodontietraject. Aan deze behandeling zijn hoge kosten verbonden. Wanneer je je echter in 2017 aanvullend verzekerd, krijg je deze kosten vergoed.

Eigen risico
Iedereen van 18 jaar en ouder betaalt een stukje mee aan de zorgverzekering: het eigen risico. Voor 2016 is dit € 385. Op de website van de Rijksoverheid kun je precies zien welke kosten wel en welke niet onder het eigen risico vallen.

Vrijwillig eigen risico
Je kunt besluiten om extra eigen risico te betalen bovenop het verplichte eigen risico. Je krijgt dan een korting van de verzekeraar. Dat is natuurlijk wel leuk, maar het kan ook nadelig uitpakken.

Voorbeeld
Karel heeft € 500 aan vrijwillig eigen risico, want hij voelt zich lekker en wil wel graag besparen. Hij krijgt van de verzekeraar korting op zijn zorgkostenverzekering.

Nu breekt hij een been en wordt geopereerd. Door de hoge ziekenhuiskosten moet Karel € 385 verplicht eigen risico en € 500 vrijwillig eigen risico aan de verzekeraar betalen. Karels keuze heeft slecht uitgepakt…

Eigen bijdrage
En dan is er nog de eigen bijdrage. De overheid heeft bepaald dat je voor sommige zorg uit het basispakket ook nog een eigen bijdrage moet betalen. Op de website van de Rijksoverheid kun je meer lezen over de eigen bijdrage. Daarnaast kan je een zorgverzekering afsluiten op: https://www.overstappen.nl/zorgverzekering/

http://www.goedkopezorgverzekering.nl/