INSIG
Dienstverlening

Solvency II XBRL

Steeds meer bedrijven maken gebruik van Solvency II XBRL. Sommige omdat ze hiertoe verplicht zijn en andere bedrijven omdat ze vooruit willen lopen op de ontwikkelingen. Solvency II XBRL is iets dat de bedrijven veel geld gaat besparen.

Solvency II is een rapport dat sommige bedrijven moeten aanleveren. Dit moet ook steeds vaker in XBRL gebeuren. Dit komt doordat het behandelen van Solvency II XBRL veel minder tijd kost. Dit zal niet alleen de bedrijven zelf geld besparen maar ook de overheidsinstanties dat de rapporten ontvangen.

Het gebruik van XBRL werd al in 2007 in gang gezet met diverse overeenkomsten voor het aanleveren van rapporten. Het is geleidelijk opgevoerd van het mogen aanleveren van Solvency II XBRL tot het verplichten ervan. De verwachting is ook dat het in de toekomst voor alle bedrijven verplicht word die Solvency II rapporten moeten aanleveren. Het overheid zal ook het aanleveren van andere rapporten in XBRL gaan verplichten.

Voor de accountants is dit heel fijn. De Solvency II XBRL rapporten zijn voor hun namelijk heel overzichtelijk en kunnen ook direct ingezien worden. Dit bespaart de accountants natuurlijk veel tijd en dus ook geld. Het is dan ook niet gek dat de overheid het gebruik van XBRL in de toemomst wil gaan verplichten.