Insig

Voor iedereen is voedselveiligheid belangrijk. We hebben met Covid-19 – helaas – goed kunnen ondervinden wat het met de maatschappij en zelfs de wereld kan doen als voedsel niet goed en veilig bereid wordt. In Nederland gelden dan ook niet voor niks zeer streenge regels zodat onveilig voedsel niet op de markt kan komen.

 

Voedselveiligheid voor bedrijven

Is uw bedrijf werkzaam in de voedselindustrie? Dan draagt u dus een grote verantwoordelijkheid met u mee. Het is aan u om ervoor te zorgen dat u veilig voedsel aanbiedt. Iedereen moet er veilig van kunnen eten zonder ziek te worden. Covid-19 is natuurlijk wel een extreem voorbeeld. Maar ziek worden van verkeerd voedsel kan zich ook kop andere – langdurige – manieren uiten.

 

Daarom volgen we hier in Nederland de Europese regels voor voedselveiligheid. En om te kijken of bedrijven zich ook echt aan die regels houden, is er de NVWA. NVWA staat voor Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

 

Regels en wetgeving voor levensmiddelen

 

  • De productie van levensmiddelen
  • Het hanteren of bewerken van levensmiddelen
  • Het verpakken van levensmiddelen
  • De opslag van levensmiddelen
  • Het vervoer of transport van levensmiddelen
  • De handel in levensmiddelen
  • Controle op regelgeving

 

Voedselfraude

We zijn allemaal mensen. En net zoals niet alle mensen zich aan de verkeersregels houdt, zo zijn er ook bedrijven die de afgelopen jaren voedselfraudes hebben gepleegd. Deze bedrijven worden uiteraard heel streng aangepakt omdat het levensgevaarlijk kan zijn voor de gezondheid. En daarbij is het sowieso niet eerlijk tegenover de consument. Die wil wel weten wat hij of zij koopt.

 

Compliant voedselveiligheid wetgeving 2020

Om de wetten en regels na te leven met betrekking tot voedselveiligheid is het belangrijk dat u goed op de hoogte bent van al die regels. Er zijn diverse online tools op de markt die u helpt om compliant te zijn met de wetgeving voedselveiligheid. Een voorbeeld daarvan is Pharius, welke u 30 dagen gratis kunt uitproberen.

https://rdmg.nl/voedselveiligheid/

Insig

Het Nederlandse migratierecht ofwel vreemdelingenrecht kan grofweg worden ingedeeld in twee gebieden: het asielrecht en het “reguliere” migratierecht. De vreemdelingenrecht advocaat Amsterdam kan u me allebei helpen.

Asielaanvraag of regulier migratierecht

Een asielaanvraag dient tot een verblijfsvergunning te leiden als u uw land bent ontvlucht. Uit vrees voor uw leven vanwege een gevaar waartegen uw eigen overheid u niet beschermt. Het reguliere vreemdelingenrecht omvat alle overige mogelijkheden om legaal verblijf in Nederland te verkrijgen. De vreemdelingenrecht advocaat Amsterdam helpt u daarbij. Dit kan uiteenlopen van gezinshereniging, kennismigranten, tot verblijf als zelfstandig ondernemer of een visum kort verblijf. Doorgaans dient een vreemdeling bij reguliere aanvragen wel te beschikken over een zogenaamd “machtiging tot voorlopig verblijf”. Een mvv is een inreisvisum dat de vreemdeling voordat hij naar Nederland komt moet aanvragen in het land van zijn nationaliteit. Of waar hij een vast verblijfsrecht heeft. Ook hierin kan de vreemdelingenrecht advocaat Amsterdam ondersteuning bieden.

Nederlands vreemdelingenrecht

De regels van het Nederlandse vreemdelingenrecht zijn vaak erg strikt. In veel gevallen worden er barrières opgeworpen die moeilijk te overbruggen zijn. Het is echter niet uitgesloten dat er toch andere wegen zijn die bewandeld kunnen worden. Om alsnog het gewenste resultaat te bereiken. Gelukkig heeft de vreemdelingenrecht advocaat Amsterdam alle kennis daarvan. Naast de Nederlandse Vreemdelingenwet en het Vreemdelingenbesluit zijn er namelijk ook vele internationale en Europese regels die rechtstreekse werking hebben in Nederland. En waar de IND dus aan gebonden is, bijvoorbeeld de Europese Gezinsherenigingsrichtlijn. Als de Vreemdelingenwet of het beleid van de IND er niet mee in overeenstemming is, dan gaat de internationale regelgeving zelfs voor. Hierdoor is het vreemdelingenrecht in Nederland tot een onoverzichtelijk web van regels geworden. Maar geen nood, de vreemdelingenrecht advocaat Amsterdam weet precies welke wegen hij moet bewandelen en heeft alle kennis paraat om u het beste te helpen.