Alles over outplacement

Waarom outplacement

Er komen situaties voor waar een werkgever en medewerker niet meer samen overweg kunnen. Dit kan zijn om de relatie te midden van de werkgever en personeelslid niet perfect is of als er geen confidentie meer is. Het kan daarnaast zijn dat het onderneming faillissement gaat en dat de werknemer of legio weeknemers zonder arbeid komen te zitten. Ook bezuinigingen horen bij dit, ook wel collectief dienstbeëindiging genoemd.

Kersverse eenheidsstatuut

Het kersverse eenheidsstatuut is een statuut dat is goedgekeurd door de ministerraad. Dit statuut is van kracht sinds 1 januari 2014. Hierin staan de bestaande opzeggingstermijnen en ontslagregels. Dit geldt voor zowel arbeiders als bedienden. Het verschil te midden van beide partijen wordt verkleind. De partijen groeien zo meer naar elkaar toe. Al jarenlang maakt het Belgische arbeidsrecht een flink onderscheid te midden van werkenden en bedienden. Deze partijen hadden aparte statuten die ver uit elkaar lagen en en flinke verschillen hadden. Dit verschil wordt verkleind en soms zelfs weggewerkt door het kersverse eenheidsstatuut dat van kracht is sinds 1 januari 2014. Het eenheidsstatuut is er voor alle Belgische werkenden en bedienden. Daarnaast is het voor zowel werkgevers als werknemer zeer handig om op de hoogte te zijn van alle ontwikkelingen. Alle informatie is te vinden binnen het eenheidsstatuut.

 

Het kersverse eenheidsstatuut is een statuut dat is goedgekeurd door de ministerraad. Dit statuut is van kracht sinds één januari 2014. Hierin staan de bestaande opzeggingstermijnen en ontslagregels. Dit geldt voor zowel werkenden als bedienden. Het verschil tussen beide partijen wordt verkleind. De kanten groeien zo meer richting elkaar toe. Al jarenlang maakt het Belgische arbeidsrecht een flink onderscheid te midden van arbeiders en bedienden. Deze partijen hadden aparte statuten die ver uit elkaar lagen en en flinke variëren hadden. Dit verschil wordt verkleind en soms zelfs weggewerkt door het kersverse eenheidsstatuut dat van kracht is sinds één januari 2014. Het eenheidsstatuut is er voor alle Belgische werkenden en bedienden. Ook is het voor zowel werkgevers als medewerker zeer handig om op de hoogte te zijn van alle ontwikkelingen. Alle informatie is te vinden in het eenheidsstatuut.

Collectief ontslag

10% van de werknemers bij een onderneming waar minimaal 100 en maximaal 300 mensen in een kalender jaargang tewerk zijn gesteld.

Anciënniteit 

Is het mogelijk Anciënniteit meenemen richting mijn kersverse personeel?

Stel dat u overstapt richting een nieuwe werkgever. U bent toe aan een kersverse uitdaging, nadat u al legio jaren voor idem onderneming werkt. Een nieuw organisatie, kersverse energie, kersverse prikkels,… En uw opgebouwde anciënniteit hierna? Bent u in staat dit mee te nemen naar een nieuwe werkgever? Of begint u weer helemaal opnieuw met het opbouwen van uw anciënniteit? U heeft er immers natuurlijk wel talloze jaren hard voor gewerkt.

Het traject

Hulp bij solliciteren

Je bent net ontslagen door uw medewerker en dat kan zwaar vallen voor een medewerker. Daarom moet je ook als eerste het dienstbeëindiging verwerken en overzicht verkrijgen. Ook wordt er met u gezamenlijk gekeken wat uw rechten en plichten zijn op dit moment en wordt uw situatie op dit ogenblik duidelijk op touw gezet.

Na het verwerk van het dienstbeëindiging is het van urgentie om verder te gaan en te merken wat je behoeftes zijn en wat je zoekt in een nieuwe beroep. Wat kan ik? Wat wil ik? Wat durf ik? Dat zijn de centrale vragen die horen bij persoonlijke groei. Andere hulpmiddelen kunnen hier daarnaast van toepassing zijn. Bijvoorbeeld een opleiding of cursus die je wilt volgen binnen het specialisme waar jij werkzaam wilt zijn over een tijdje.

Het traject van outplacement in 3 simpele stappen toegelicht:

Persoonlijke groei

Verwerken van het dienstbeëindiging

Wanneer heb ik recht op outplacement?

Om recht te hebben op outplacement moet je tenminste 45 jaar oud zijn en werken in een privé sector op het ogenblik dat je wordt ontslagen. Al heb je de spaarpotje gerechtigde ouderdom bereikt hierna heb je geen recht meer op outplacement.In welke gevallen je gemiddelde wekelijkse arbeidsduur minder dan de helft bedraagt van een voltijdse personeelslid Wanneer je na je dienstbeëindiging wel een heel uitkeringsgerechtigde werkloze zou worden, maar niet beschikbaar moet zijn voor de markt.

Wat is Outplacement Ucare?

Door middel van outplacement wordt een personeelslid naar een kersverse job Helpt na ontslag. Outplacement werd meer dan 30 jaargang geleden getekend in Amerika En dan kwam het over gewaaid naar Nederland, België en meer en meer Europese landen. Tegelijkertijd is Outplacement niet meer weg te denken uit het bestaande stelsel. Als je ontslagen wordt dan kan je een outplacement traject ingaan en die gaat als volgt: Verwerken van het ontslag, Het bekijken van begeren en competenties en sollicitatie begeleiding.

http://www.ucareoutplacement.be/